Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 21 036 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens ändamål är att bedriva förskoleverksamhet på antroposofisk grund, enligt Rudolf Steiners riktlinjer. Stiftelsen får lämna ekonomiskt bidrag eller lån samt teckna borgen till stöd för ändamål som stiftelsens verksamhet är beroende av från en vidare synpunkt sett. Sådant ändamål Läs mer ... -
Stiftelsens syfte skall vara att främja vetenskapliga forskningsprojekt om natur, miljö och utbefolkning i Lappland. Förtur skall ges till projekt som behandlar naturföreteelser och miljöproblem som i ett nationellt eller internationellt perspektiv är unika för Lappland och för projekt som Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att oberoende av industriella, militära, nationella, politiska, etniska och religiösa hänsyn och i överensstämmelse med Förenta nationernas konvention om mänskliga rättigheter, verka för att skydda människor, djur, växter och andra former av biologiskt liv mot skadliga effekter Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål skall vara att stödja studier samt klinisk och experimentell forskning vid medicinska fakulteten, Lunds universitet, med syfte att klarlägga läkemedelsbiverkningar. -
Att utbetala pensionstillägg till Konsertföreningens pensionärer. -
Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt stödja Judiska Pensionärshemmet och Judiska Sjukhemmet. -
Stiftelsens ändamål är att trygga pensionsutfästelser, som Hermansson & Lindström AB lämnat gentemot anställda, som är eller har varit av bolagsstämman valda medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse eller till efterlevande efter sådana anställda. Sådan utfästelse må endast avse pension, Läs mer ... -
Att i enlighet med givna föreskrifter förvalta de fonder, vilka jämlikt Kungl Maj:ts beslut den 21 november 1925 tillhöra stiftelsen, ävensom de donationer, som framdeles må överlämnas till stiftelsen. -
Avkastningen av kapitalbeloppet skall användas för lämpligt ändamål inom cancer- och diabetesforskningen. -
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas för främjande av vård av behövande ålderstigna inom Höörs kommun genom att på olika sätt bereda dem angenäma avbrott i tillvaron. Permutationsbeslut 2015-10-09 medger att hela kapitalet får användas till ändamålet. Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål ska vara att främja demokratisk utveckling i Europa. För fullgörande av stiftelsens ändamål äger styrelsen använda såväl avkastning som kapital. Kapitalet får dock ej förbrukas i dess helhet förrän tidigast sedan [fem] år förflutit från stiftelsens bildande. Läs mer ... -
Stiftelsens årliga avkastning skall, sedan en tiondel lagts till kapitalet, användas till det kulturminnesvårdande och antikvariska arbete, som ligger inom Akademiens verksamhetsfält och bedrives genom riksantikvarieämbetet. -
Stiftelsens ändamål är att trygga pensionsutfästelser, som AB Kjellström & Persson lämnat gentemot anställda, som är eller varit medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse eller till efterlevande efter sådana anställda. Sådan utfästelse må endast avse pension, som uppfyller de i Läs mer ... -
Att på ett kvalificerat allmännyttigt sätt ekonomiskt stödja grafiskt studerande för yrkets bevarande. -
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att genom stipendier, understöd, anslag eller på annat ifrågakommande sätt bereda spansk studerande ungdom undervisning och utbildning i Sverige ävensom att på motsvarande sätt bereda svensk studerande ungdomundervisning och utbildning i Spanien. I ändamålet ingår Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att främja sjukvården inom Landstinget genon anskaffning av utrustning, forskning, studieresor och liknande åtgärder enligt styrelsens närmare bestämmande. -
Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen av samfonderna skall minst en tiondel skall läggas till kapitalet samt att disponibel avkastning inte får användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. För envar av samfonderna skall läggas upp Läs mer ... -
Fonden har till ändamål att utdela stipendier till nyexaminerade sjuksköterskor från Sophiahemmets sjuksköterskeskola, vilka visat särskild fallenhet för sjuksköterskeyrket. Stipendierna skola avse vidareutbildning. -
§3 Stiftelsen ändamål är att oberoende av politiska och religiösa hänsyn och i överensstämmelse med Förenta nationernas bestämmelse om mänskliga rättigheter hjälpa hela Kurdistan vid alla former av kriser och katastrofer, bedriva arbete för att förhindra kriser och katastrofer, samt Läs mer ... -
Att inom Engelbrekts församling i Stockholm främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande. -
Stiftelsens ändamål är att trygga pensionsutfästelser, som Onexeno AB (556316-4481) lämnat gentemot anställda, som är eller varit av bolagsstämman valda ledamöter eller suppleanter i bolagets styrelse eller till efterlevande efter sådana anställda. Sådan utfästelse må endast avse pension, som uppfyller Läs mer ... -
Att användas till den redan skänkta miniatyrsamlingens underhåll och förkovran. -
Stiftelsen har tillkommit för att i första hand äga immatriella eller substantiella tillgångar genererade i Thomas Helledays laboratorium och för att på längre sikt omvandla dessa till kapitaltillgångar för att belöna landsgagnelig utbildning och vetenskaplig forskning inom det medicinska området. Läs mer ... -
Av avkastningen å testamentslotten skall hälften användas till hjälp och understöd åt behövande sjuksköterskor och elever vid Röda Korsets högskola samt hälften i första hand till Bräcke diakoni, Rehabcenter Sfären, för befrielse från eller nedsättning i patientavgift i ömmandefall. I Läs mer ... -
Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att främja ekonomiskt och tekniskt forsknings- och utvecklingsarbete om harmonisering av internationella regler för investeringar, kommunikationer, miljö och skatter eller annan därmed besläktad forskning som är av särskilt intresse för det svenska näringslivets och Läs mer ... -
Stiftelsens disponibla avkastning skall, sedan minst 10 och högst 20 % därav lagts till kapitalet, användas för understöd åt behövande efterlevande till personal som förorlyckats i samband med insats, övning eller utbildning inom ubåts- dykeri- eller ubåtsräddningstjänst. I andra hand Läs mer ... -
Stiftelsen skall ha till ändamål att utge anslag till forskning och utveckling av patientvård inom Ängelholms sjukhus. -
Stiftelsens ändamål skall vara att främja vård och fostran av barn som fysiskt, psykiskt eller socialt far illa, framför allt beroende på svåra hemförhållanden, samt även lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning för sådana barn och ungdomar eller Läs mer ... -