ÄNDAMÅL

En mindre del skall användas till att hålla JA Haugstens gravplats i värdigt skick. Den återsåtende eller huvuddelen skall användas till understöd åt församlingens fattiga och nödställda ävensom till främjande af den kyrkliga ungdomsvården inom församlingen. Häröfver skall församlingens prästerskap äga att i samråd med diakonissan eller församlingssystern eller, om mer än en sådan är anställd, med samtliga dessa, närmare bestämma.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen J A Haugstens donation
Organisationsnummer:855102-4881
Adress:
  • Box 139
  • 464 23 Mellerud
Telefonnummer:070-3045603
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS