Hur tänkte vi?
Jo, det måste gå att på ett enklare sätt koppla ihop, förena givare och mottagare – stiftelse och behövande utan att det ska kosta pengar för de behövande. Stiftelseregistret är trots allt offentligt och gratis om än lite svårt att hitta och kanske lite svårt att söka i.

Vad var det som hände?
Vi beslöt oss för att bilda en förening och skapa en hemsida som ska öka tillgängligheten och kontaktytan för de som söker pengar ur stiftelser och föreningar.

Och hur tänker vi nu?
Vi tror att vi hittat ett verktyg som är en bra start på det arbetet. Sökande har strömmat till och gett oss en hel del arbete men det är av glädjande karaktär.