Vi är en idéell förening bildad 2015 som kostnadsfritt vill hjälpa dig som har svårt att hitta ekonomisk hjälp från stiftelser, kommuner och landsting.

För dig som arbetar med att hjälpa andra t.ex. diakon, kurator, anställd inom socialtjänst eller annan hjälporganisation bör denna gratistjänst vara till stor hjälp för att hjälpa behövande inom din verksamhet.

För stiftelser: vi kan också bidra med att upprätta och administrera ansökningar och annat som underlättar och förbilligar ert arbete.

Registret vi använder är  länsstyrelsernas offentliga register stiftelser.lst.se. med en förbättrad sökfunktion.