ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja fredsdiplomatin. Detta kan ske på något av följande tre sätt: a) genom att arrangera sammankomster för diskussion om forskning och framsteg på fredsdiplomatins område, b) genom att dela ut en diplomatiutmärkelse till en person som gjort framstående insats inom fredsdiplomatins område, c) genom att dela ut ett stipendium till en student som inriktat sig på diplomatyrket För uppfyllandet av HHVEfondens ändamål får användas den årliga direktavkastningen ifrån stiftelsekapitalet med avdrag för förvaltningskostnader. Med direktavkastning avses löpande inkomster såsom exempelvis räntor och utdelningar. HHvEfondens stiftelsekapital inbegripet dess värdetillväxt genom räntor, utdelningar och donationer får inte förbrukas. Minst 10 % av den årliga avkastningen ska läggas till kapitalet. Styrelsen bör eftersträva att över en tidsperiod om fem år, hela den efter avsättningen till kapitalet disponibla avkastningen, används för stiftelseändamålet; däri inbegripet de kostnader som uppstår för fullföljandet av ändamålet. Om styrelsen finner behov av att konsolidera HHVEfondens finanser får dock användingsgraden tillfälligt sänkas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hermine Henriette von Essens stiftelsefond för Ungdom och Fredsdiplomati
Organisationsnummer:802479-3476
Adress:
  • Tommy Rosenkvist
  • Stockholmsvägen 32
  • 74633 Bålsta
Telefonnummer:070-569 75 74
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS