ÄNDAMÅL

Avkastningen skall årligen överlämnas till Das allgemeine Atroposophische Gesellschaft Goeteanum, Dornach Schweiz. För den händelse detta sällskap skulle nödgas nedlägga sin verksamhet, skall avkastningen i stället användas till hjälp åt Rudolf Steinerskolorna. Skulle icke heller dessa skolor fortsätta, skall avkastnignen användas till likartat ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Fröken Elin Hellerströms Stiftelse
Organisationsnummer:802001-4067
Adress:
  • Lars Lindman-Backius
  • Vänneberga Ängsbacken Nedre 1
  • 614 92 Söderköping
Telefonnummer:0708-28 74 69
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS