ÄNDAMÅL

Syftet med stiftelsen är att hedra Måns och alla de barn som gått under eller skadats för livet i svenska skolor. Vi kan lära oss av deras öden. Fonden ska premiera och uppmärksamma framgångsrika skolor där personer strukturerat arbetar i skollagens och läroplanens anda med flera av följande komponenter: 1. Att skolan grundar sitt arbete på att bygga goda och trygga relationer mellan samtliga som i skolan har sin arbetsplats. Att bli sedd och lyssnad på är grunden för ömsesidig respekt. 2. Att en närvarande elevhälsa är navet i skolans arbete. Det skapar trygghet för både elever och personal att det finns en självklar struktur att vända sig till för omedelbart stöd och direkt lots vidare i samhället. 3. Att eleverna är delaktiga i valet av arbetssätt och trygghetsarbete. 4. Att ett omsorgsfullt främjande och förebyggande arbete gör risk- och friskbedömningar, både av arbetsmiljön och för individer. 5. Att vårdnadshavare deltar i trygghetsarbetet. 6. Att hela personalen möter problem med samsyn och tydlighet. 7. Att skolan organiserar personalledd rastverksamhet för elevernas fysiska aktivitet och relationsbygge.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Måns Jenningers minnesfond
Organisationsnummer:802482-1806
Adress:
  • Jenninger
  • Björkåsen 4
  • 446 33 Älvängen
Telefonnummer:702307029
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS