ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utbilda alla människors lika värde i mänskliga rättigheter, även digitalt. Detta görs genom att utbilda och sprida kunskap om en internationell digital värld där stiftelsens ändamål är att- Främja nya utbildnings och forskningsmetoder i den digitala världen.- Främja projekt och insatser som går i enlighet med stiftelsens syfte. Stiftelsen vill bidra till en positiv utveckling av ett hittills förbisett område inom den digitala sfären – rätten att äga och kontrollera sin digitala identitet.- Dela ut stipendium till personer som har betytt mycket för utvecklingen inom den digitala utvecklingen.- Driva egna projekt som går i enlighet med stiftelsens syfte.- Samverka med andra stiftelser och fonder nationellt som internationellt.Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning genom att utdela anslag eller på annat sätt stödja fysiska- och juridiska personer genom ett ansökningsförfarande eller på annat sätt som främjar stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Global ID Rights Foundation
Organisationsnummer:802481-8257
Adress:
  • Västmannagatan 96
  • 113 43 Stockholm
Telefonnummer:076-478 55 30
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS