Nu kan du söka på valfritt sökord; förvaltaren, orten du bor i, ändamålet, stiftelsens storlek, eller andra sökord som du finner lämpliga.

Personuppgiftslagen (PUL) har ändras till GDPR den 25 maj 2018 och vi med den.