ÄNDAMÅL

Tre fjärdedelar av fondens avkastning utdelas varje år enligt beslut av avdelningskollegiet för väg- och vattenbyggnad till avgående studerande inom avdelningen för väg- och vattenbyggnad, som utmärkt sig för framgång i studier och för praktiska anlag samt ådagalagt flit och ett hedrande uppförande. Såsom avsevärd merit för erhållande av stipendium skall räknas att inom ordinär tid hava fullgjort ett förtjänstfullt examensarbete i anslutning till inom vatttenbyggnadslaboratoriet utförda undersökningar. Återstoden av fondens avkastning fonderas. Stipendiet kan, om så befinnes lämpligt, delas på två eller flera studerande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Fellenius Stiftelse
Organisationsnummer:802405-4747
Adress:
  • KTH
  • TR1/GVS/RSO/Stiftelser
  • 100 44 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7906000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS