Inkomster och Utgifter. Föreningen har inga inkomster men väl utgifter för telefon, dator, porto, bankkostnader och administration mm. För den behövande skall denna tjänst alltid vara gratis och medlemmar betalar heller ingen medlemsavgift men föreningen tar förstås emot gåvor från privatpersoner, andra föreningar, stiftelser och företag i den mån de vill stödja vår idé att vara en brygga mellan de som har till de som inget har. Vill du bidra, använd:

Bankgiro 647-5578 eller

Swish 1234 275 962

Tack för din välvilja!