ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att understödja forskning inom cancersjukdomarnas område och den verksamhet som bedrives av Svenska Röda Korset. Den årliga avkastningen skall efter avdrag för förvaltningskostnaden i lika delar utbetalas till Riksföreningen mot Cancer och Svenska Röda Korset, Sjöbokretsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ernst nilsson i sjöbo stiftelse
Organisationsnummer:848000-4624
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS