Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 21 459 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Återstoden av avkastningen ska användas att verka för laxfiskars och fälthönsens samt utrotningshotade arters fortlevnad i Sverige och världen. -
Stiftelsens ändamål är att varaktigt användas av Lunds Universitets medicinska fakultet för främjande av hjärnforskning. -
Stiftelsens ändamål skall vara främst att främja Utvecklingen av psykosyntesens teoretiska bas, Metodutveckling, Utvecklingen av psykosyntesens roll i det svenska samhället och Utveckling av psykosyntesen i samarbete med andra organisationer. Stiftelsen skall varje år utlysa ett stipendium för elever eller Läs mer ... -
Utdelas till forskare vid Akademska sjukhuet i Uppsala som forskar i cancersjukdomar. När summan uppnått 300 tusen kronor skall ränteavastningen kunna delas ut som stipedier till respektive. -
Stiftelsen har till ändamål att i Karl Axel Pehrsons anda hålla hans verk samlade och göra dem tillgängliga för allmänheten.Stiftelsens nyss nämnda ändamål skall främjas genoma) donationer eller depositioner hos museer och institutioner i Sverige och i utlandet av Karl Läs mer ... -
En femtedel af inflytande årsräntan lägges till kapitalet. Fyra femtedelar af årsräntan, skall användas till aflönande af en professor eller lärare i Kemi vid Högskolan, eller till tvenne eller flera sådana platser, då fonden så tillvuxit att dess årliga afkastning, Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen skall en tiondel läggas till kapitalet. Resterande avkastning skall under namn av Kallenbergska stipendiet tilldelas tre obemedlade, flitiga, för ett hedrande uppförande kända, teologie studerande av Skånska Nationen med företräde för dem Läs mer ... -
Sköta gravvård F10 för all framtid. Förskönande av kyrkogården. Om kapitalet överstiger 30 000 kr, kan överskjutande del användas till förskönande av kyrkan invändigt, dock icke till kyrkans underhåll. -
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig medicinsk forskning företrädesvis i Västra Götalandsregionen. Stiftelsen kan stödja forskning med inriktning på att utröna orsaker och på sikt lösa problem med psykisk ohälsa. Stiftelsen kan också stödja forskning om kostvanor, samband mellan tarmflora Läs mer ... -
Samfondens ändamål är att genom bidrag från tillgångarnas avkastning främja barns och ungdoms fostran, utbildning och vård inom Katarina församling i Stockholms med företräde för behövande barn och ungdom. Samfondens avkastning skall användas förändamål som icke tillgodoses med allmänna medel. Läs mer ... -