Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 21 035 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsen har till ändamål att främja ungdoms vård och fostran genom anslag till verksmhet i anslutning till Lövuddens kapell och friluftskyrka och genom anslag till driftskostnader och investeringar gällande dess anläggningar. -
Stiftelsen skall ha till ändamål att främja vetenskaplig undervisning och forskning samt att främja den verksamhet, som bedrives av Kulturhistoriska Föreningen för Södra Sverige. -
Utdelningen skall i första hand användas till vistelse på stiftsgård eller liknande för församlingens äldre medlemmar. Skulle intet behov av vistelse på stiftsgård föreligga eller ingen sökande finnas skall beloppet i stället användas till församlingens ungdomsverksamhet. Skulle intet behov föreligga Läs mer ... -
Att driva förskoleverksamhet för Föreningen Nära Hems medlemmar. Verksamheten skall bedrivas enligt de normer som anges av Socialstyrelsen för berättigande av statligt bidrag. Om så är möjligt kan stiftelsen även driva dagmammeverksamhet eller fritidshem för Föreningen Nära Hems medlemmar. Läs mer ... -
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att utan begränsning av viss familj, vissa familjer eller bestämda personer främja vetenskaplig forskning eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning. Ändamålet skall tillgodoses genom direkta anslag eller anslag till institut för sådan Läs mer ... -
Stiftelsen har till ändamål att samla in medel till förmån för barnhem företrätt av Lutherska kyrkan. -
Fondens kapital får ej röras. Av den årliga avkastningen läggs 1/10 till kapitalet medan återstoden må av Sigtuna folkhögskola fritt förfogas. -
Fondens avkastning, som endast får användas till Frälsningsarméns slumverksamhet i Sundsvall för julgåvor, skall i december varje år utbetalas till behövande ålderstigna, sjuka eller lytta, som äro bosatta i Sundsvall. -
Till begåvad, flitig och behövande studerande av Stockholms nation, som minst ett år tillhört nationen och för vilken det vid ansökningstidens utgång inte är mer än fem år sedan gymnasieexamen avlagts (värnpliktstiden ej inräknad). Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål ska vara att strärka och bevara delarktigheten, demokratin och gemenskapen i samhället i stort, och i synnerhet i socioekonomiskt utsatta områden, samt att verka för och bevara ett hållbart samhälle och en lösningsorienterad diskussion om förbättrad integration. Stiftelsen Läs mer ... -