ÄNDAMÅL

Kapitalet må icke tagas i bruk för Sällskapets verksamhet utan endast den behållna avkastningen, varmed Sällskapet äger stödja, förbättra eller utveckla sin i Stockholm bedrivna verksamhet att upplåta bostäder till och omhändertaga äldre och obemedlade människor. Lämplig fondering (minst tio procent av avkastningen) skall årligen ske för att motverka penningvärdets fall.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kapten K.R. Bjarkes fond för gamla
Organisationsnummer:802407-4372
Adress:
  • Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux
  • Nockeby Backe 8
  • 168 40 BROMMA
Telefonnummer:08-57977700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS