ÄNDAMÅL

[…] 1. Av fondens kapital och ränta skall i första hand årligen en tiondel användas för vård, fostran eller utbildning av handikapade barn inom Eskilstuna Stad.2. Därest Samfällda Kyrkorådet enhälligt så beslutar, kan fondens medel i stället användas för andra barns eller ungdoms vård eller fostran eller utbildning eller för vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.3. Om Samfällda Kyrkorådet finner lämpligt, kan de årliga utbetalningarna uppskjutas ett eller flera år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Georg o Elin Petterssons fond
Organisationsnummer:818000-9881
Adress:
  • Eskilstuna Pastorat
  • Box 307
  • 631 04 Eskilstuna
Telefonnummer:016-170700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS