ÄNDAMÅL

2.1 Det är angeläget att den goda begravningsseden ständigt utvecklas så att avlidna får ett värdigt omhändertagande såväl före som efter begravningen, oavsett form för densamma, samt att det finns en oberoende aktör och rådgivare i frågeställningar kopplat till livets slut. 2.3 Stiftelsen ska främja sina i 2.1 angivna syften genom att med sina samlade resurser bedriva begravningsverksamhet antingen i egen regi eller genom i hel- eller delägda dotterbolag. Till främjande av sina syften och med sina samlade resurser får stiftelsen också i egen regi bedriva rådgivning, utbildning, forskning eller utveckling inom begravningsområdet eller näraliggande områden eller utge kontanta bidrag till organisationer eller enskilda som bedriver verksamhet som nu sagts.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen IGNIS
Organisationsnummer:802479-8707
Adress:
  • Box 190 71
  • 104 32 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS