ÄNDAMÅL

Nettoavkastningen skall såsom ett stipendium tilldelas antingen någon, som vid Kungl. Musikkonservatoriet bedriver studier för tonsättarverksamhet, eller någon, som har för avsikt att i utlandet skaffa sig dylik utbildning. Stipendiat skall vara svensk medborgare, vid ansökan icke över 30 år, i behov av understöd för sin utbildning samt hava begåvning för tonsättarverksamhet. Företräde till stipendium äger son eller dotter till den, som är eller varit kammarmusikus vid Hovkapellet i Stockholm.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tage Books stipendiefond
Organisationsnummer:802424-2037
Adress:
  • Kungl Musikaliska Akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4071811
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS