Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 21 973 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Avkastning skall användas till skogsvetenskaplig forskning, som i första hand berör Västernorrlands och Jämtlands län och som i andra hand berör övriga Sverige. -
Stiftelsen avser att främja författarskap i ”Selma Lagerlöfs anda” genom att utdela ett litteraturpris till författare för ett eller flera verk på svenska språket. Priset utdelas under tiden augusti-oktober. I anslutning till prisutdelningen genomföres ”Kulturveckan i Sunne” som anordnas av Läs mer ... 317 332 kr
”hvarå årliga räntorna skola tilldelas barn af föräldrar inom berörde socknar (Skorped), som icke åtnjuta fattigunderstöd, men dock äro i torftiga omständigheter, såsom bidrag blott till kläder och böcker under det desse barn åtnjuta undervisning i folkskola eller folkskolor samt Läs mer ... 59 222 kr
Av räntan av kapitalet ska årligen en tiondel läggas till kapitalet till dess det uppgår till Etthundratusen (100.000:-) kronor. Återstoden av räntan och, sedan kapitalet uppgår till 100.000 :- kronor, hela räntan, skall årligen utdelas till hjälp åt i Ludvika Läs mer ... 74 412 kr
Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel tillförts kapitalet, får efter beslut av barn och utbildningsnämnden användas till elever vid Selja-Långlet skollan för belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit,belöning åt elev som ägnat arbete Läs mer ... 62 251 kr
Stiftelsen har till ändamål att lämna lån eller stipendium åt medellösa begåvade, för prästerlig verksamhet väl skcikade och i vandel oförvitliga studerande, som ämna bliva präster i ärkestiftet. Även yngre prsäter, som lida av ejkonomiskt betryck, kunna, när styrelsen så Läs mer ... -
Utdelas till forskare vid Akademska sjukhuet i Uppsala som forskar i cancersjukdomar. När summan uppnått 300 tusen kronor skall ränteavastningen kunna delas ut som stipedier till respektive. -
Stiftelsens ändamål är att den årliga ränteavkastningen skall användas till inköp av böcker och kläder åt torftiga barn i Garnisonsförsamlingens skola samt till understöd åt behövande änkor och barn ävensom äldre ogifta döttrar efter officerare, civilmilitärer och underofficerare, som var Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att avkastningen må användas till studiehjälp till mindre bemedlade, ogifta döttrar till avlidna officerare, som tjänat vid Wendes Artilleriregemente minst 20 år samt att kassan förvaltas och skötes av styrelsen för Gahmska Fonden. Läs mer ... -
Avkastningen av denna stiftelse skall varje jämnt årtal den 30 jan utdelas till ordentlig och väluppfostrad pojke eller flicka, tillhörande kristen församling, som visat intresse och fallenhet för boktryckeri eller grafiskt yrke och beslutat sig för att som livsuppgift föra Läs mer ... 380 922 kr