Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 21 032 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens ändamål är att trygga de pensionsutfästelser, som givits av Vision med lokalavdelningar och Arbetslöshetskassan Vision och Allt om jobbet Media Sverige AB.Pensionsutfästelserna skall omfatta de vid varje tidpunkt gällande pensionsreglemente/ pensionsavtal för arbetstagare hos Vision med lokalavdelningar och Arbetslöshetskassan Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om tilläggspension till den kontorspersonal i förbundet och avdelningarna för vilka Svenska Kommunalarbetareförbundet utfäst pension. -
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension, som givits av BR A Förvaltning AB åt dess arbetstagare som är eller varit medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse eller deras efterlevande.Stiftelsen skall även ha till uppgift att trygga sådana Läs mer ... -
Stiftelsens utslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension som givits av -Gällivare Allmänningsstyrelse – i fortsättningen benämnt arbetsgivaren – åt dess arbetstagare eller deras efterlevande enligt av länsstyrelsen godkänt pensionsavtal mellan parterna. 550 564 kr
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension som givits av Pajala, Junosuando och Tärendö socknars Allmänningsstyrelse- i fortsättningen benämnt arbetsgivaren – åt dess arbetstagare eller deras efterlevande enligt av länsstyrelsen godkänt pensionsavtal mellan parterna. Läs mer ... 122 008 kr
Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension, som givits av företaget ORIX AB – i fortsättningen benämnt arbetsgivaren – åt arbetstagare, som är eller varit medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse eller åt sådana arbetstagares efterlevande. Stiftelsen skall även Läs mer ... 5 945 073 kr
Stiftelsen skall vara en koncerngemensam pensionsstiftelse för Christer Sandström Executive search AB och Christer Sandström Executive Search Trust AB. Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pensioner som givits av något av dessa bolag -benämnd arbetsgivaren- till anställda aktieägare, närstående Läs mer ... 5 254 087 kr
Att trygga pensionsutfästelser, som Advokat T K Nordberg AB (556527-4973) lämnat gentemot anställda, som är eller varit av bolagsstämman valda medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse eller till efterlevande efter sådana anställda. Stiftelsenskall trygga utfästelse såväl inom som utom allmän Läs mer ... -
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelse om pension som utgivits av Villa Varm AB, 556176-6915, åt dess arbetstagare, förutvarande arbetstagare, som tillika är eller har varit medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse eller deras efterlevande. 9 494 303 kr
Stiftelsens ändamål är att trygga utfästa pensioner, som även hittills tryggats av denna, för vilka Isadora AB (556597-0968) övertagit ansvaret från Invima AB (556223-7544) samt att trygga pensionsutfästelser som Isadora AB lämnar gentemota) anställda, som är eller varit av bolagsstämman Läs mer ... -