Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 21 990 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens grundläggande målsättning är att försöka skapa materiella och organisatoriska förutsättningar för att människor, som skrivs ut eller redan är utskrivna från psykiatriska sjukhus, skall kunna stödja varandra så att de bättre klarar ett liv utanför institutioner, kan få en Läs mer ... 14 012 034 000 kr
Att främja företagande och näringslivets utveckling, företrädesvis i Varbergs kommun. Stiftelsen ska verka för sitt ändamål bland annat genom att främja och/eller bedriva inkubatorverksamhet i företrädesvis Varbergs kommun. Inkubatorverksamheten ska stödja, underlätta, främja och uppmuntra företagande och utveckling av företag, Läs mer ... 9 088 190 000 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig forskning och utbildning vid Göteborgs universitet genom att göra det möjligt för forskare och experter att vistas såsom gästforskare och gästföreläsare vid universitetet. Varje år i oktober skall utdelas ett pris, vartannat år Läs mer ... 8 572 062 894 kr
Stiftelsen, som skall vara en ideell stiftelse utan vinstintressen, skall ha till ändamål att främja och stödja konstnärlig, litterär och vetenskaplig forskning, utbildning och undervisning genom bidrag för kostnader för lägenheter, ateljéer och lokaler i Frankrike för i första hand Läs mer ... 8 294 562 000 kr
Till hemsida
Stiftelsen har till ändamål att främja barns och ungdoms kristliga fostran och inhämtande av samhällsnyttiga kunskaper samt att lämna understöd åt mindre bemedlade barn i skolåldern. Stiftelsen verkar för de angivna ändamålen på följande sätt. 1. I den stiftelsen tillhöriga Läs mer ... 7 401 819 000 kr
Att främja vetenskaplig forskning och undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd; och skall detta ändamål ses till godo genom direkta anslag eller anslag till institut för sådan forskning eller verksamhet. 6 899 855 000 kr
Till Spannarps kyrka till kyrkans förmån och nytta på sätt kyrkoherden med församlingens innevånare bäst och nyttigast finner. 6 224 132 000 kr
Stiftelsen skall ha till ändamål att stödja samhällsvetenskaplig och ekonomisk utbildning (särskilt med avseende på handel och språk) vid Hvitfeldtska gymnasiet, företrädesvis genom utdelning av studie-, premie- samt resestipendier till studenter vid gymnasiet. Läs mer ... 6 177 107 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja forskning, utveckling och utbildning med inriktning på finansiell ekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet i syfte att förverkliga ambitionen att skapa en institution inom nämnda område vid Handelshögskolan samt att därefter vidareutveckla institutionen. Läs mer ... 6 096 666 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att som ensam ägare till Chalmers tekniska högskola AB, i fortsättningen benämnt Chalmers, verka för att detta bolag inom tekniska, matematiskt-naturvetenskapliga och därmed samhörande vetenskaper bedriver utbildning och forskning på en internationellt hög nivå, att verka Läs mer ... 5 820 239 000 kr