Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 22 536 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Den årliga afkastningen skall utgå såsom stipendium till en förtjent studerande af svensk nationalitet vid Kungl. tekniska Högskolans afdelning för Bergsvetenskap i dess tredje eller fjerde årskurs, hvilken är i behof af understöd för sina studiers bedrifvande. Kammarkollegiet har i Läs mer ... -
Stiftelsen skall hava till ändamål att medelst stipendier ekonomiskt stödja ungdom av god karaktär från Härjedalen och Norrbotten, som visat sig äga utpräglad fallenhet för bedrivande av universitets- eller högskolestudier av skilda slag. Stipendierna avses skola utgå till sådana studerande, Läs mer ... -
Sedan en femtedel av behållna årsavkastningen lagts till kapitalet, skall återstående del av avkastningen årligen användas till stipendier åt yngre män, som efter avlagda licentiatexamina inom den medicinska fakulteten i Göteborg eller inom den matematiska naturvetenskapliga sektionen av filosofiska fakulteten Läs mer ... 15 502 443 kr
Till hemsida
Av avkastningen skall, efter avsättning av 10 % till kapitalet, användas a) högst en tiondel till ”Albert Wallins pris” till en svensk vetenskapsman eller författare och b) återstoden till dels anslag och stipendier för främjande av vetenskaplig forskning, med företrädesrätt Läs mer ... 12 483 311 kr
Till hemsida
Stiftelsen har till ändamål att uppföra och inrätta samt såsom ägare inneha och förvalta ett kapell i Vallen, Lövånger, och att där tillhandahålla lokaler för i första hand kyrkligt, evangeliskt-lutherskt församlingsarbete. Stiftelsen skall också i övrigt vidtaga lämpliga åtgärder för Läs mer ... -
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning i Östra Husby församling och kringliggande orts kulturhistoria. 1 004 424 kr
Av den årliga räntan i första rummet bestrida kostnaderna för underhåll av mina föräldrars gravplats å församlingens kyrkogård samt använda återstoden av räntan till utdelning vid jultiden varje år efter prövning av församlingens kyrkoråd till fattiga i församlingen (Grundsunda). Läs mer ... 22 964 kr
stipendier, avsedda för vidareutbildning till framåtsträvande ungdomar från kommunens skolor. Stipendiaterna skall ha gjort sig kända för gott kamratskap. -
Utdelningen skall användas till förmån för elever i kommunens gymnasieskola företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller Läs mer ... 1 842 497 kr
Utdelningen skall användas till förmån för elever i kommunens grundskola företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller Läs mer ... 707 739 kr