ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att uppföra och inrätta samt såsom ägare inneha och förvalta ett kapell i Vallen, Lövånger, och att där tillhandahålla lokaler för i första hand kyrkligt, evangeliskt-lutherskt församlingsarbete. Stiftelsen skall också i övrigt vidtaga lämpliga åtgärder för att väcka, vidmakthålla och stärka det kyrkliga församlingslivet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Östra Vallens Kapellstiftelse
Organisationsnummer:894700-5602
Adress:
  • Elisabeth Eriksson Larsson
  • Vallen 118
  • 931 93 Skellefteå
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS