ÄNDAMÅL

Den årliga afkastningen skall utgå såsom stipendium till en förtjent studerande af svensk nationalitet vid Kungl. tekniska Högskolans afdelning för Bergsvetenskap i dess tredje eller fjerde årskurs, hvilken är i behof af understöd för sina studiers bedrifvande. Kammarkollegiet har i beslut den 9 mars 2010 medgivit att stiftelsens föreskrifter får ändras på följande sätt: Orden ”avdelning för Bergsvetenskap” ändras till ”program för materialdesign”, orden ”en förtjänt studerande” ändras till ”en eller högst två förtjänta studerande”, samt orden ”i dess tredje eller fjärde årskurs” ändras till ”i årskurs 3 eller högre”.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Överståthållare Gustaf Tamms stipendiestiftelse
Organisationsnummer:802405-5694
Adress:
  • KTH
  • TR1/GVS/RSO/Stiftelser
  • 100 44 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7906000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS