ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall hava till ändamål att medelst stipendier ekonomiskt stödja ungdom av god karaktär från Härjedalen och Norrbotten, som visat sig äga utpräglad fallenhet för bedrivande av universitets- eller högskolestudier av skilda slag. Stipendierna avses skola utgå till sådana studerande, vilka icke av stat eller kommun eller från annat håll kunna påräkna tillräckligt understöd, och bör under i övrigt lika omständigheter företräde givas åt studerande i Härjedalen. Av donationens avkastning skall en fjärdedel (1/4) årligen läggas till kapitalet. Resten av årsavkastningen äger styrelsen, sedan därifrån bestritts de med stiftelsens verksamhet under året förenade kostnader, disponera för stiftelsens ändamål. Med utdelning av disponibla medel kan helt eller delvis anstå till ett kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Överläkare Ture Stenholms stiftelse
Organisationsnummer:802481-2391
Adress:
  • Norrlands Nation
  • Västra Ågatan 14
  • 753 09 Uppsala
E-post:ekonomi@norrlandsnation.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS