ÄNDAMÅL

Sedan en femtedel av behållna årsavkastningen lagts till kapitalet, skall återstående del av avkastningen årligen användas till stipendier åt yngre män, som efter avlagda licentiatexamina inom den medicinska fakulteten i Göteborg eller inom den matematiska naturvetenskapliga sektionen av filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet eller i Göteborg, önska utbilda sig i sina vetenskaper genom resor eller genom utgivande av gradualavhandling eller annan vetenskaplig skrift. I filosofie licentiatexamen skall ettdera av botanik eller kemi ingå som huvudämne. Därest framdeles filosofie licentiatexamen, vari botanik eller kemi ingår som huvudämne, skulle kunna avläggas vid vetenskaplig institution i Göteborg, skola yngre män, som vid sådan institution här i staden avlagt examen av ovan angiven beskaffenhet, hava företräde till stipendier ur fonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Överläkare Albert Wallins särskilda stipendiestiftelse
Organisationsnummer:802424-9248
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:031-622516
E-post:info@kvvs.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:15 502 443 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS