Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 21 493 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Ändamålet är att här i Stockholm anskaffa lämpliga och billiga bostäder åt bildade, ensamma, förmögna eller burgna damer, vilka disponera en årlig inkomst av minst tvåtusen (2.000) kronor. -
Av fondens avkastning skall årligen en tiodel läggas till kapitalet. Återstoden skall användas till stipendier åt behövande barn från nedan angivna församlingar, vilka åtnjuta högre teoretisk undervisning än den obligatoriska eller som bevista yrkesskolor och vilka ådagalagt flit i studer Läs mer ... -
Till hemsida
Öfver hela min återstående realiserbara förmögenhet förfogas på följande sätt: kapitalet, af utredningsmännen realiseradt till säkra värdepapper, skall utgöra en fond, hvars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem, som under det förlupne årethafva gjort menskligheten den största nytta. Räntan Läs mer ... -
Till den landsman vid Västmanlands-Dala Nation i Uppsala, som i någon viss riktning visat sig äga speciell begåvning. -
Stiftelsen ska, med stöd av insamlade medel, verka för att utöva internationell hjälpverksamhet där Stiftelsen Nordic Climate Initiative ämnar initiera och understödja miljö- och klimatprojekt med inslag som trädplantering, implementering av solenergi, brunnsborrningsprojekt, sophantering, sanering av vattendrag samt likvärdiga klimatorienterade Läs mer ... -
Till förtjänt och behövande studerande av Stockholms nation. -
Det huvudsakliga ändamålet är att stärka banden till Sverige, främst för utlandssvenskar, genom penningbidrag, till undervisningen om Sverige i svenska skolor utomlands, till undervisningen i svenska språket vid utländska universitet och skolor, till stipendier åt utlandssvenska barn och ungdomar för Läs mer ... -
Stiftelsens avkastning skall, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, användas såsom bidrag till patienter under eller efter vård på Nyköpings lasarett. -
Avkastningen skall varje år användas till att stödja och uppmuntra de personer som bor på Åsevi och vårdcentrum, eller till andra som är ensamma och behöver uppmuntran. -
Stiftelsens ändamål är att främja forskning inom ämnesområdet klinisk kemi vid Karolinska Institutet i form av utdelning av forsknings- eller resebidrag. Medel kan även utgå till inbjudan av utländska gästföreläsare eller gästforskare. Läs mer ... -