Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 21 036 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
[…] att årligen utdela reseunderstöd åt en eller flera hantverksarbetare i staden Lund (= den del av Lunds kommun som vid 1970 års utgång utgjorde Lunds stad) som för utbildning i ett yrke önskar att utom eller inom landet förvärva Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål fullgöres genom att, med Raoul Wallenbergs person och gärning som förebild, ge svenska gymnasieungdomar utbildning i ledarskap. Utbildningen skall vara årligen återkommande. Syftet med utbildningen är att skapa en större förståelse och respekt för ledarrollen och dess olika Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att trygga pensionsutfästelser, som AB Widtsköfle lämnat gentemot anställda eller till efterlevande efter anställda. Sådan utfästelse må endast avse pension, som uppfyller de i 31§ kommunalskattelagen angivna villkoren för att livförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring. Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att på sätt nedan angives utdela understöd, anslag, stipendier e d till främjande av barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning, ävensom vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. Ändamålet omfattar också bekämpande av drogmissbruk. Utdelning Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att trygga pensionsutfästelser, som Målerifirman Karl Fr Jönsson i Lund AB lämnat gentemot anställda, som är eller varit medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse eller till efterlevande efter sådana anställda. Sådan utfästelse må endast avse pension, som Läs mer ... -
Till behövande, flitiga studerande med företräde till halva antalet stipendier till adliga studerande. Till 2/3 av stip:na har behövande släktingar till fältmarskalken S G Helmfeldt företräde två gånger och släktingar till fältmarskalkinnan M H Helmfedt, född von Parr var tredje Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att utdela understöd till anständiga och arbetssamma änkor eller döttrar efter hantverkare i Malmö som själva förtjäna sitt uppehälle. -
Att lämna bidrag till sophiasystrar och studenter vid Sophiahemmet Högskolas sjuksköterskeutbildning som är i behov av ekonomiskt stöd eller efter sjukdom är i behov av rehabilitering eller viss tids vila. Hela den årliga direktavkastningen av stiftelsens kapital får användas för Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas för nyanskaffning av arkeologiska föremål. -
Efter avdrag för stiftelsens förvaltningskostnader skall 10 % av avkastningen läggas till kapitalet. Av fonden skall årligen i mars månad med början första kalenderåret efter mitt frånfälle av direktionen för Örebro Länslasarett resterande del av avkastningen årligen utdelas till en Läs mer ... -