Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 947 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Sedan minst 10% av fondens årliga avkastning lagts till kapitalet skall resterande avkastning användas för beredande av ökade utbildningsmöjligheter för blinda ungdomar, varvid musiken skall särskilt uppmärksammas. -
Fondens årliga avkastning skall, användas för att inom ramen för Svenska Handikappidrottsförbundets verksamhet och med tonvikt på de synskadade främja handikappades idrottande. -
Årliga avkastningen skall användas på så sätt, att, så länge kyrkoherde Karl Hedlund är kyrkoherde i församlingen, denne och därefter kyrkoherden och två av kyrkorådet utsedda personer (av vilka, i händelse alla tre äro av olika mening, kyrkoherden har utslagsröst) Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att främja cancerforskning -
Stiftelsens ändamål skall användas till stöd åt den medicinska forskningen, varvid företrädesvis cancerforskningen och forskningen rörande sockersjukdom skulle erhålla stöd. -
Stiftelsen ska med stöd av insamlade medel verka för att främja kvinnors företagande i Sverige och i andra länder. Regler för detta utarbetas av styrelsen. -
Stiftelsens ändamål är att bedriva verksamhet för vuxna i behov av själslig vård (socialterapi och omsorg). Verksamheten skall bedrivas i lantlig miljö. Rudolf Steiners människobild skall ligga till grund för verksamheten. Skulle stiftelsens verksamhet upphöra skall dess tillgångar efter styrelsens Läs mer ... -
Årliga avkastningen skall av Akademien disponeras så att tio procent därav lägges till kapitalet och återstoden användes för understöd åt verksamheten vid Svenska Institutet i Rom så att de tilldelar forskare, som bedriver studier vid institutet, såsom bidrag till kostnaderna Läs mer ... -
Att trygga pensionsutfästelser, som Advokat T K Nordberg AB (556527-4973) lämnat gentemot anställda, som är eller varit av bolagsstämman valda medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse eller till efterlevande efter sådana anställda. Stiftelsenskall trygga utfästelse såväl inom som utom allmän Läs mer ... -
Till i första hand forsknings- eller studieresor inom eller utom Sverige, i andra hand för resor till konferenser eller motsvarande till förtjänt, yngre forskare inom mat.-nat. fak., som vid ansökningstidens utgång inte fyllt 35 år, främst odisputerad person som varit Läs mer ... -