Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 942 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Fondkapitalet skall överlämnas till Stockholms Stads Kammarkontor för förvaltning på sätt som för stadens övriga fonder är brukligt;Avkastningen av fondkapitalet skall årligen överlämnas till Stockholms Stads Socialnämnders åldringsvårdsbyrå attav denna användas till främjande av vård åt behövande ålderstigna, främst genom Läs mer ... -
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att avkastningen årligen skall utdelas till elever med goda studieprestationer vid förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Simrishamns kommun, men även till elever som kämpat med sina studier, trots fysiska och psykiska handikapp, samt till elever som visat Läs mer ... -
Av årliga avkastningen, en tiondel skall läggas till kapitalet. Återstoden av avkastningen från fonden skall av akademiens styrelse efter dess beprövande utdelas såsom stipendium till en eller flera begåvade och intresserade elever vid akademien, som utbilda sig till träblåsare och Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att genom penningbidrag meddela hjälp enligt vad närmare bestämmes åt behövande blinda och vanföra utöver penningbidrag och andra förmåner, som kan lämnas de blinda och de vanföra av stat, landsting eller kommun. Läs mer ... -
Att dela ut kontanta bidrag till behövande i Uppsala kommun. -
Stiftelsens ändamål är att, sedan minst 1/10 av årlig ränta lagts till kapitalet, stöd skall utdelas till en eller flera behövande och flitiga studerande av Smålands nation vid Lunds universitetet. -
Att främja utvecklingen av Manfred Björkquists skapelse, Sigtunastiftelsen, av fondens avkastning och om fondens styrelse så beslutar även en del av dess kapital till bestämda ändamål inom ramen för Sigtunastiftelsens stadgar. -
Till Kungl. Vetenskapsakademien att av dem disponeras på sätt de finner bäst gagna deras verksamhet. -
Stiftelsens ändamål är att tilldela stipendium till någon obemedlad men för flit och goda seder känd studerande vid Lunds Universitetet. Skulle någon bland de sökande kunna styrka, att han tillhör donators släkt, må han då äga företräde vid bortgivandet av Läs mer ... -
Avkastningen skall användas för att främja vetenskaplig undervisning eller forskning rörande lymfcancer. -