Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 947 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Under fyra år af fem – första gången år 1910 – skall afkastningen, sedan afsättning till kapitalets ökande skett, utdelas enligt Kungliga Tekniska Högskolans styrelses beslut såsom stipendium eller stipendier antingen åt begåfvade och insiktsfulla svenska elektrotekniker, hvilka däraf äro Läs mer ... -
Sedan permutationsbeslut 2014 ska avkastningen för uppfostran, kläder och underhåll åt behövande barn av båda könen i Eskilstuna församling. -
Halfårsvis utbetetala ränta, efter den räntefot som vid säker placering erhålles, till Fröken Ida Sofia Drakenberg, född den 22 november 1860, under hennes återstående lifstid samt, efter hennes död, till någon medlem, manlig eller kvinlig, af ätten Silfversparre, som kan Läs mer ... -
Att genom understöd bereda lättnad åt vetenskapsidkare, som är fästade vid Uppsala Universitet, att kunna i tryck offentliggöra resultaten av sina forskningar på det naturvetenskapliga området, detta område taget i den vidsträckta mening att därunder inbegripas ej blott de till Läs mer ... -
Den årliga avkastningen därav skall användas till bidrag för vetenskaplig forskning för botande av kräfta eller barnförlamning. -
Stiftelsens ändamål är att de skänkta medlen skola utgöra en grundplåt för vidmakthållande av det barnsjukhus, vartill förut donerats medel av Skånska Sockerfabriksaktiebolaget. Utav avkastningen skall årligen 1/5 tilläggas kapitalet. Återstoden skall ställas till förfogande för den styrelse, som kommer Läs mer ... -
Till fil.dr. vid Uppsala universitet, som inte innehar tillsvidareanställning eller som saknar finansiering för sådan anställning. Företräde för sökande som studerat klassiska språk vid universitet eller högskola. -
Till behövande och flitig studerande, som med framgång idkar vetenskapliga studier; för medlem av Gästrike-Häls. nation. -
Fonden har till ändamål att främja vetenskapligt samarbete mellan Sverige och Israel genom utbyte av gästforskare. -
Hälften av den årliga avkastningen skall utdelas vid skolårets avslutning varje år som premier till därav förtjänta elever vid “Högskolestadiets avgångsklasser”. -