Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 21 034 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens ändamål är att utdela understöd till behövande. -
[.] medicine kandidater för fördjupade studier i kirurgi. [.] vars medel förslagsvis kommer att användas till inköp av bokpremier till de medicine kandidater som fullgjort tjänstgöringen i kirurgi vid Södersjukhuset. -
Att utdela medel till behövande efterlevande till svenska flygare som genom timad flygolycka ljutit en bråd död. I andra hand kan medel ur stiftelsen utdelas till personal i Flygvapnet som skadats i flygolycka. I tredje hand kan medel ur stiftelsen Läs mer ... -
Utlämna studielån till behövande och väl vitssordade landsmän i syfte att forthjälpa dem till avslutande av deras universitetsstudier för vederbörlig examen. Angående lånens belopp, utlämnande, förräntning och återbetalning lämnas styrelsen frihet att för vajre gång träffa de bestämmelser, som finnas Läs mer ... -
Av stiftelsens kapitalavkastning, efter avdrag för kostnader avseende förvaltning och revision, skall fem procent alltid läggas till kapitalet. Resterande avkastning skall i sin helhet tillfalla Riksföreningen mot Cancer – Cancerfonden för vetenskaplig forskning. -
Stiftelsens ändamål är att tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål ska vara att på oberoende och neutral basis främja och bidra till en positiv utveckling i Botkyrka kommun och i Alby i synnerhet. Ändamålet främjas genom att bidra och stötta organisationer eller personer som genom sitt engagemang verkar Läs mer ... -
Återstående del av avkastningen skall användas som stipendier till en eller flera från Himmelstalundsskolan, Norrköping avgående elever, som visat utmärkt gott uppförande och ådagalagt synnerligen flit såväl under studierna som i det praktiska arbetet samt därjämte visat sig äga framstående Läs mer ... -
Att främja och verka för fortbildning och utbildning av inom HSB-rörelsen anställda och förtroendevalda. -
Stiftelsens ändamål är att ge bidrag till väl definierade svenska och internationella projekt som ger behövande barn i hela världen möjlighet till bra utbildning, god vård och omsorg liksom möjlighet att känna trygghet och glädje under sin uppväxt. Stiftelsens bidrag Läs mer ... -