Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 943 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Av donationens avkastning skall minst 80 % en gång vart annat år på Johnie Paikins födelsedag den 7 juni med början år 2000 utdelas till en därav välförtjänt författare, i första hand poet, för att underlätta för denne att genom Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att skydda, bevara, främja restaurering och underhålla det gamla kulturminnesskyddade renässansslottet på fastigheten Bergsjöholm, samt att verka för att byggnaden och dess miljö upplåtes till allmänheten, ävensom att anordna arrangemang i slottsbyggnaden eller i anslutning till denna Läs mer ... -
Avkastningen skall användas till Alingsås landskyrkas inre prydande. -
Behållna årliga avkastningen skall, sedan tio (10) procent därav lagts till kapitalet, användas till utdelning av understöd åt ekonomiskt verkligt behövande svenska författare, företrädesvis tillhörande pennklubben. -
Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att främja ekonomiskt och tekniskt forsknings- och utvecklingsarbete om harmonisering av internationella regler för investeringar, kommunikationer, miljö och skatter eller annan därmed besläktad forskning som är av särskilt intresse för det svenska näringslivets och Läs mer ... -
Räntan, efter avdrag av förvaltningsbidrag och sedan en tiodedel av årliga räntan lagts till kapitalet, skall enligt de närmare bestämmelser, som meddelas av Riddarhusdirektionen, användas till beredande av understöd åt sådana behövande, villka visa sig vara avkomlingar av Grevinnan Christina Läs mer ... -
Avkastningen (räntan) skall årligen utdelas vid jultiden till i Vederlövs socken boende mindre bemedlade personer, eller familjer med barn, eller andra skötsamma personer som kan anses vara förtjänta därav. -
Disponibel avkastning skall användas till trevnad för äldre på kommunens åldersdomshem, sjukhem eller motsvarande inrättningar. -
Att underlätta inträde i arbetslivet för socialt utsatta ungdomar. Detta skall åstadkommas genom av stiftelsen anordnande verksamheter som medför social träning på fritid och o arbetslivssituationer samt med utbildning på olika nivåer. -
[..] med insamlade medel stödja och uppmuntra tonåringar i deras sökande, att uppmuntra dem till att lära känna Jesus Kristus, samt att aktivt arbeta för att sprida information om Young Life och uppmuntra och stödja bildandet av lokala Young Life Läs mer ... -