Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 947 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens ändamål är att bereda de aktivt studerande vid Uppsala universitet, med företräde för studerande vid Östgöta Nation, ändamålsenliga bostäder till rimlig kostnad och därigenom främja deras studier. -
-
Ändamålet är att ge bidrag till uppförande, underhåll och drift av ett hem för kyrklig barn- och ungdomsvård i Visby, ävensom i den mån medel finns disponibla därtill, till understödjande i övrigt av kyrklig barn- och ungdomsverksamhet inom Visby stift. Läs mer ... -
Stiftelsens syfte är att bidra till och främja tillgång till evidensbaserad, vetenskaplig och kvalitetssäkrad information om läkemedel, dess användning, nytta och risker gentemot sjuk- och hälsovårdspersonal och allmänhet lokalt, nationellt och internationellt.Stiftelsens syfte ska uppnås genom att:1. Utveckla, använda och Läs mer ... -
Åskådliggöra det andliga och moraliska arv som lämnats av Frank N.D. Buchman.Dokumentera de källor ur vilka han hämtade vägledning och inspiration.Belysa hur Buchmans vänner, kollegor och samtid uppfattade honom och hans livsgärning.Introducera konstnärer, författare, musiker, konsthantverkare och andra som inspirerats Läs mer ... -
För fattigvårds behov -
Den för utdelning disponibla avkastningen används för församlingsverksamhet och prydande av kyrkan. -
Stiftelsen har som ändamål att ge unga musiker över hela världen tillgång till högklassiga instrument, i första hand klarinetter. Stiftelsen har även som ändamål att ge medel för att förändra och möjliggöra musikpedagogik i alla delar av världen. Framför allt Läs mer ... -
Räntan å detta kapital hvart tredje år efter sakkunniges hörande och på sätt akademien själf äger närmare bestämma af akademien utdelas såsom prisbelöning åt det bästa arbete, som under de tre föregående åren i Sverige utkommit i litteraturhistoria; dock att Läs mer ... -
Stiftelsen har till ändamål att tillse att avkastningen av förvaltad förmögenhet ”användes i enlighet med kyrkans stadgar avseende dess hjälpverksamhet och för övrigt i kyrkans anda efter förvaltningens, av donationen, egna bedömande”. Med kyrkan avses här Svenska församlingen av Herrens Läs mer ... -