ÄNDAMÅL

Stiftelsens grundläggande målsättning är att försöka skapa materiella och organisatoriska förutsättningar för att människor, som skrivs ut eller redan är utskrivna från psykiatriska sjukhus, skall kunna stödja varandra så att de bättre klarar ett liv utanför institutioner, kan få en meningsfull arbetssituation och kan leva ett rikare socialt liv, samt därigenom gemensamt förebygga återintagningar vid psykiatriska sjukhus. Stiftelsen skall dela med sig av den kunskap man får om psykosocial rehabilitering till såväl instanser inom den psykiatriska vården som till andra intresserade samt även fungera som elev/praktikplats för yrkesmänniskor av skilda kategorier inom rehabiliteringsområdet för psykiskt sjuka. Slutligen skall man genom ständigt pågående utvärdering och forskning mäta effektiviteten i de egna programmen för att upptäcka hur medlemmar skall ges maximalt stöd i deras strävanden efter en anpassning till samhället utanför institutionen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Göteborgsfontänen
Organisationsnummer:857204-2425
Adress:
  • Andra Långgatan 25
  • 413 28 Göteborg
Telefonnummer:031-123001
E-post:mail@goteborgsfontanen.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:14 012 034 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS