ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja barns och ungdoms kristliga fostran och inhämtande av samhällsnyttiga kunskaper samt att lämna understöd åt mindre bemedlade barn i skolåldern. Stiftelsen verkar för de angivna ändamålen på följande sätt. 1. I den stiftelsen tillhöriga skolbyggnaden upplåtes lokaler för kyrklig och ideel verksamhet för Tuns, Friels och Karaby f.d församlingar inom Örslösa församling. Lokalerna upplåtes jämväl för församlingsverksamhet i nämnda församlingar, till sammanträden och dylikt. 2. I skolhusbyggnaden och de andra stiftelsen tillhöriga byggnader, som anses därtill lämpliga, upplåter stiftelsen lokaler för skol- och hembygdsmuseum. 3. Den del av stiftelsens behållna avkastning efter avsättning med 10 % av årets resultat till bundet kapital som icke åtgår till fastighetens underhåll användes till, a) bidrag till sådan verksamhet bland barn och ungdom från nämnda församlingar, som är ägnade att främja deras kristliga fostran, samt till studieverksamhet till förmån för dem, b) bidrag till mindre bemedlade barn vid Tuns skola, c) bidrag till studieresor för barn vid Tuns skola, d) stipendier åt begåvade och flitiga, mindre bemedlade ungdomar som har gått i Tuns skola för studier vid gymnasium, universitet, högskola eller annan utbildningsanstalt.

Här kan styrelsen lägga in kompletterande information…

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Prosten Silvius Stiftelse i Tun
Organisationsnummer:869000-2392
Adress:
  • Gunno Hasselberg
  • Karaby Stommen 1
  • 530 30 Tun
Telefonnummer:0768-100571
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:7 401 819 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS