ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att som ensam ägare till Chalmers tekniska högskola AB, i fortsättningen benämnt Chalmers, verka för att detta bolag inom tekniska, matematiskt-naturvetenskapliga och därmed samhörande vetenskaper bedriver utbildning och forskning på en internationellt hög nivå, att verka för att bolagets resurser utnyttjas effektivt för att uppnå detta ändamål samt att som en uppdragsgivare till Chalmers, inom ramen för tillgängliga medel, finansiera uppdrag som stiftelsen bedömer vara av värde för Chalmers.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Organisationsnummer:855100-5799
Adress:
  • Chalmers tekniska Högskola AB
  • 41296 Göteborg
Telefonnummer:031-7721000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 820 239 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS