ÄNDAMÅL

Av fondens avkastning bör – sedan dess förvaltningskostnader avdragits – en viss andel, förslagsvis 20-40 % tilläggas fondkapitalet. Därefter återstående avkastning skall användas till historisk forskning, som i första hand berör Västernorrlands ochJämtlands län och som i andra hand berör övriga Sverige.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond
Organisationsnummer:802407-8217
Adress:
  • Vitterhetsakademien
  • Box 5622
  • 114 86 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4404280
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Avkastning skall användas till skogsvetenskaplig forskning, som i första hand berör Västernorrlands och Jämtlands län och som i andra hand berör övriga Sverige.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond
Organisationsnummer:802409-3901
Adress:
  • Kungl.Skogs- och Lantbruksakad.
  • Box 6806
  • 113 86 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-54547700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS