ÄNDAMÅL

Av räntan av kapitalet ska årligen en tiondel läggas till kapitalet till dess det uppgår till Etthundratusen (100.000:-) kronor. Återstoden av räntan och, sedan kapitalet uppgår till 100.000 :- kronor, hela räntan, skall årligen utdelas till hjälp åt i Ludvika församling kyrkobokförda behövande personer, som lider av reumatisk sjukdom.Utdelningen skall ske i två lika poster varje år, varav den ena skall tillfalla någon ensamstående och den andra någon familj. Bidrag må kunna utgå till samma person eller samma familj mer än en gång, dock i följd högst två gånger.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gunnar och Elin Wickbergs minnesfond
Organisationsnummer:802480-5593
Adress:
  • Ludvika kommun
  • Stöd- och styrningsförvaltningen
  • 771 82 LUDVIKA
Telefonnummer:0240-860 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:74 412 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS