ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att lämna lån eller stipendium åt medellösa begåvade, för prästerlig verksamhet väl skcikade och i vandel oförvitliga studerande, som ämna bliva präster i ärkestiftet. Även yngre prsäter, som lida av ejkonomiskt betryck, kunna, när styrelsen så prövar skäligt, komma i åtnjutande av lån, särskilt i de fall, då donator därom uttryckt önskan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Frans Tivells fond
Organisationsnummer:817603-8886
Adress:
  • Uppsala stift
  • Box 1314
  • 751 43 Uppsala
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att lämna lån eller stipendium åt medellösa begåvade, för prästerlig verksamhet väl skcikade och i vandel oförvitliga studerande, som ämna bliva präster i ärkestiftet. Även yngre prsäter, som lida av ejkonomiskt betryck, kunna, när styrelsen så prövar skäligt, komma i åtnjutande av lån, särskilt i de fall, då donator därom uttryckt önskan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Frans Tivells fond
Organisationsnummer:817603-8886
Adress:
  • Uppsala stift
  • Box 1314
  • 751 43 Uppsala
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS