Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 22 502 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Fondens årliga ränta ska utgöra ett stipendium för någon medlem af Nationen. -
Stipendium till en af Uplands Nation Theologiae Studerande vid kungl..Universi­tetet i Upsala. -
Den årliga avkastningen av kapitalet i stipendiefond skall företrädesvis tillfalla juris studerande som ämnar an­vända sina förvärvade kunskaper till att arbeta inom bankväsendet. -
Stiftelsen Maritims Kulturarvs ändamål är att; Bevara det maritima kulturarvet med fokus på kulturhistoriskt intressanta fartyg/båtar som är i drift, samt bygga kunskap, stödja och initiera forskning och utbildning som är hänförlig till det maritima kulturarvet. Läs mer ... -
för renovering av gamla gravstenar på Lidingö kyrkogård -
Stiftelsens ändamål är att utdela en årlig utmärkelse till en eller flera personer med anknytning till forskning eller utbildning vid KTH vars innovations- och entreprenörskapsgärningar har bidragit till utveckling av ny kunskap och samhällsnytta -
Stiftelsens ändamål skall vara främst att främja Utvecklingen av psykosyntesens teoretiska bas, Metodutveckling, Utvecklingen av psykosyntesens roll i det svenska samhället och Utveckling av psykosyntesen i samarbete med andra organisationer. Stiftelsen skall varje år utlysa ett stipendium för elever eller Läs mer ... -
Stiftelsen har till ändamål att verka för en väl fungerande finansmarknad, genom att investera i aktier, fastigheter, fordringar och andra tillgångar samt därvid möjliggöra alternativ för långivare till, eller mer ändamålsenliga, konkurser och liknande exekutiva förfaranden, på sätt som närmare Läs mer ... -
Sköta gravvård F10 för all framtid. Förskönande av kyrkogården. Om kapitalet överstiger 30 000 kr, kan överskjutande del användas till förskönande av kyrkan invändigt, dock icke till kyrkans underhåll. -
Stiftelsen har till ändamål att förvalta fastighet i syfte att där dels bereda erforderliga lokaler för SLS verksamhet, dels upplåta lämpliga lokaler för sammankomster av olika slag. -