Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 22 076 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Bidraget kommer att användas för att finansiera unga svenska högskolestuderandes vistelser i Japan, med företräde för dem som kan få utföra examensarbeten vid japanska företag. Ämnesområden som kan komma ifråga är bl a teknik, ekonomi och naturvetenskap. Läs mer ... -
Stiftelsens årliga ränteavkastning ska användas till att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. Avkastningen ska utdelas en gång om året, den 9 juni, till mottagare av mosaisk Läs mer ... -
Stiftelsen, som enligt avtal med Lunds stad med nyttjanderätt disponerar fastigheten Habogård i Lomma, har till uppgift att å denna fastighet ävensom andra fastigheter, som stiftelsen kan komma att disponera, tillhandahålla lokaler och anläggningar för handikappades rekreation och friluftsliv. Läs mer ... -
Avkastningen till utdelande av julgåvor åt ”fattighjonen” i Torpe. -
Disponibel avkastning skall disponeras för vetenskapligt ändamål, företrädesvis av lärdomshistorisk art. -
Ändamålet är att lämna bidrag till medlemmar av Kvinnliga Kontoristföreningen för studier och fortbildning eller att på annat sätt främja deras utbildning. -
I framtid bereda hjelp åt någon obemdelad yngling, öfverlemnande för öfrigt åt Nationen att meddela de närmare bestämmelser, som för medlens användande kunna erfordras. -
Stiftelsens ändamål är att den årliga räntan skall utdelas med lika belopp åt tre teologie studerande av Göteborgs Nation, vilka är inskrivna i den teologiska fakulteten, ämna inträda i det heliga predikoämbetet och i detta ändamål vinnlägga sig inhämta grundlig Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att samla in medel för; användning vid arrangemang till förmån för enskilda och/eller flera barn till uppfyllelse av deras önskningar och för utdelning till organisationer som arbetar för barns bästa. Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål skall vara att ekonomiskt stödja socialt utsatta barn och ungdomar, samt barn och ungdomar som visat idrottslig talang och fallenhet, men själva saknar ekonomiska resurser att utveckla denna. -