Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 21 035 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsen har till ändamål att årligen dela ut ett utbildningsstipendium till en ung kulturarbetare med anknytning till Blekinge. Stipendiet ska uppgå till minst ett halvt prisbasbeopp. Stipendier enligt ovan finansieras dels genom bokförsäljning, dels av avkastningen på stiftelsens kapital samt Läs mer ... -
Disponibel avkastning skall årligen utdelas till främjande av forskning inom hjärtsjukdomarnas område. Härvid kan även bidrag till resor i forsningssyfte ifrågakomma. -
Stiftelsens ändamål är att främja internationell opinionsbildning med inriktning på att minska alkoholbruket samt att genom sin verksamhet stödja de organisationer inom och utom Norden, som arbetar för att lagstiftande församlingar, regeringar och myndigheter bedriver en alkoholpolitik med denna inriktning. Läs mer ... -
Stiftelsens utelslutande ändamål är att trygga pensionsutfästelser som NxtLevel Audit AB (556471-8474) lämnat:a) Till anställda som är eller har varit styrelseledamöter eller suppleanter i bolagets styrelse eller deras efterlevande.b) Till anställda som är make/maka till anställd som är eller varit Läs mer ... -
Från fonden utdelas årligen ett pris, benämnt Letterstedtska priset för översättningar, för någon under nästföregående kalenderår i tryck utgiven översättning till svenska av något förträffligt utländskt arbete inom litteraturens, industriens eller vetenskapens område eller av någon särdeles utmärkt undervisningsbok för Läs mer ... -
Stiftelsen har till ändamål att i Jämshög upprätta och driva Lunds stifts folkhögskola. -
Den årliga avkastningen, sedan en tiondel (1/10) lagts till kapitalet urbetalas till Kyrkoherden i Oscars församling i Stockholm att av denne efter godfinnande utdelas till äldre, fattiga självförsörjande damer, som sett bättre dagar och vilka äro bosatta inom Stockholm ej Läs mer ... -
Fondens ändamål är att ge bidrag till behövande handikappade eller behövande sjuka eller andra som är i behov av hjälp samt som de senaste fem åren har varit och fortfarande är bosatta i första hand i f.d. Öja församling, i Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att trygga pensionsutfästelser, som Svenska Finans- & Försäkringsteamet AB (556367-9942) lämnat gentemota) anställda, som är eller varit av årsstämman valda ledamöter eller suppleanter i bolagets styrelse eller till efterlevande efter sådana anställda,b) anställda makar/sambor/registrerade partners, ävensom anställda Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till forskning inom sjukdomsområdet barndiabetes. -