ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja intresset för forskning och utveckling kring vatten genom att bedriva internationellt inriktad forsknings- och utredningsverksamhet. Stiftelsen ska verka för att en framtidsorienterad och kunskapsintegrerad syn på vattenfrågor tillämpas vid beslutsfattande på olika nivåer, för ett hållbart nyttjande av vattenresurser, för en hållbar samhällsutveckling samt för minskad fattigdom. Stiftelsen ska delta i internationella vattenprocesser, bedriva internationell informations- och opinionsbildningsverksamhet samt organisera den årligen återkommande värdsvattenveckan i enlighet med stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stockholm International Water Institute
Organisationsnummer:802425-8702
Adress:
  • Box 10187
  • 100 55 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-12136013
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS