ÄNDAMÅL

Till medellös, flitig studerande av Stockholms nation, med företräde för den, som avlagt studentexamen eller motsvarande vid Nya Elementarskolan i Stockholm och i främsta rummet till sökande som tillhört den klassiska linjen, Utdelas 1. Till jur.stud. med företräde för den som har för avsikt att utbilda sig till domare, 2. Till sökande som studerar humaniora (döda språk, historia, levande språk, litteraturhistoria och geografi) med företrädesrätt för de olika ämnesgrupperna och ämnena sinsemellan i ovan angiven ordning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:S Bromans stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817603-9470
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS