ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska, med stöd av insamlade medel, verka för barnets rätt i samhället samt i förskola och skola utifrån barnkonventionens grundbestämmelser där stiftelsens huvudsakliga ändamål är följande:- Förebygga och minska alla former av kränkande behandling och övrig utsatthet.- Förebygga och minska alla former av sexuellt utnyttjande av barn.- Förebygga och minska fysiskt- och psykiskt våld samt bevittnande av våld.- Att hjälpa det enskilda barnet (inkl. vårdnadshavare) i juridiska processer och föra barnets talan i domstol, hos myndigheter, i förskola och skola samt övriga instanser där det enskilda barnet ska ges sin rätt i samhället utifrån barnkonventionens grundbestämmelser.- Att sprida kunskap om tolkning och tillämpning av skollagen samt övriga skolförfattningar och övriga närliggande rättsområden där barnets rätt i samhället aktualiseras.- Att stödja fysiska- och juridiska personer gällande information, kunskapsspridning, telefonrådgivning samt övriga projekt som är förenligt med stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Borgenhill Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802480-5973
Adress:
  • Lundavägen 14
  • 247 34 Södra Sandby
Telefonnummer:070-270 50 44
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS