ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bedriva förskoleverksamhet efter de grunder som angivits av Rudolf Steiner (waldorfpedagogik). Stiftelsen får också lämna understöd och bidrag till undervisning i waldorfpedagogik.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Waldorfförskolan Solhemmet
Organisationsnummer:802482-5138
Adress:
  • Gabriella La Torre
  • Glimmervägen 6 D
  • 752 41 Uppsala
Telefonnummer:073-579 56 36
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS