ÄNDAMÅL

Stiftelsen har som ändamål att främja hållbar produktion av mat, energi och produkter för att möta de utmaningar världen står inför. Genom att synliggöra nuvarande problem, främja nya hållbara produktionsmetoder och stötta utvecklingen av innovativa lösningar vill stiftelsen leda vägen mot en mer hållbar och hälsofrämjande framtid. Dessutom strävar stiftelsen efter att påverka politiker, företagsledare och opinionsbildare genom opinionsbildning för att skapa förändring och medvetenhet kring ämnet.

Stiftelsen skall kunna skapa intäkter att nyttja för ändamålet, genom att bedriva verksamhet och genom att utnyttja stiftelsens utvecklingsresultat, tillgångar, kompetens och rättigheter för att tillhandahålla tjänster.

Uppkommande vinst skall disponeras för främjande av stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Restart Earth Foundation
Organisationsnummer:802482-5112
Adress:
  • Erikdalsstigen 1
  • 137 95 Ã–sterhaninge
Telefonnummer:072-213 24 12
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS