Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 942 st




Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
för föreningsverksamhet i ungdomsfostrande syfte som inte tillgodoses med utdebiterade medel. Fondes avkastning skall användas inom förutvarande Arbrå kommuns område. 449 874 kr
Stiftelsen skall för all framtid bekosta gravvårdsskyldigheten för Per Olofssons familjegrav, gravplats SATO190 på Ljusdals kyrkogård ur stiftelsens kapital.Stiftelsen har till ändamål att tillgodose behövande äldres behov. De behövande skall vara bosatta inom Ljusdals församling. Läs mer ... 1 592 513 kr
Om min syster dör före mig skall all egendom efter mig tillfalla min fond stiftelse som är i mitt namn Rune Lindström för Vargarna inom Upplands gränser och tillsyn under vinter svåra förhållande. Läs mer ... 1 334 805 kr
Stiftelsens ändamål är att förvalta Oslättfors kyrka och till Stiftelsen anförtrodda fastighet, medel och inventarier för att tjäna det religiösa kulturella livet i övrigt. 548 772 kr
Att främja nyföretagande bland unga entreprenörer inom Söderhamns kommun. 375 984 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja och stödja utbildning och forskning i naturvetenskapliga ämnen vid Vasaskolan.För tillgodoseende av stiftelsens ändamål bör den löpande avkastningen i sin helhet delas ut årligen. Kapitalet får tas i anspråk, dock får stiftelsens kapital inte Läs mer ... 734 962 kr
Stiftelsens ändamål är att med till dess disposition ställda medel vid sjukdom, olycksfall eller eljest bereda understöd åt Grycksbo Pappersbruk Aktiebolags befattningshavare och deras familjer, att lämna bidrag till befattningshavarnas fortsatta yrkesutbildning, att lämna bidrag till studieresor, att stödja befattningshavarna Läs mer ... 409 411 kr
Att främja vård och uppfostran av barn boende inom Stora Mellösa församling samt utöva hjälpverksamhet bland behövande ålderstigna och sjuka boende inom Stora Mellösa församling. 1 493 692 kr
Stiftelsen har till ändamål dels att bidra med medel till underhåll och drift av kyrkan i Pålsboda inom Sköllersta församling, framförallt avsedd såsom gudstjänstrum i enlighet med Svenska Kyrkans ordning, dels ock att i övrigt tjäna det kyrkliga livet inom Läs mer ... 563 538 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning rörande konsten i Dalarna genom att förvärva och för framtiden bevara, vårda och underhålla sådana verk av konstnärer, bördiga från eller verksamma inom Dalarna, som kunna vara ägnade attbelysa konstutvecklingen i landskapet, Läs mer ... 6 035 181 kr