ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att anslag ur fonden skall utdelas efter beslut av Medicinska Fakulteten i Lund och företrädesvis till yngre forskare för undersökningar rörande respirationens fysiologi respektive cellens ämnesomsättning. Medlen kan utdelas till en eller flera forskare, dock helst till en och skall i första hand användas för anskaffande av apparatur och andra för undersökningen nödvändiga utensilier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Professor Torsten Thunbergs minnesfond
Organisationsnummer:802478-8195
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS