ÄNDAMÅL

Att främja sådan utbildning av lärare och elever inom husligt arbete och vårdyrken, som ej tillgodoses av stat, landsting eller kommun. I den mån så prövas erforderligt skall stiftelsen jämväl kunna lämna bidrag till utbildning, utveckling eller information inom förut nämnda yrkesområden, även om dylik verksamhet understödjes av allmänna medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Praktiska Hushållsskolan i Lund fond
Organisationsnummer:845000-6732
Adress:
  • Lunds Kommunkontor, Ekonomisk planering
  • Box 41
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-35 50 20
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:232 335 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS