ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av ränteavkastningen skall först avsättas 1/10-del, som skall läggas till kapitalet. Övriga medel ställas till lärarkollegiets förfogande för att användas för olika ändamål såsom för att bekosta studieresor för lärare och elever, till lantmannaskolans utsmyckning eller något ändamål som är till skolans bästa. Skulle skolan i framtiden övertagas av det allmänna, staten eller landstinget, men garantiföreningen bestå, skall denna även i fortsättningen handha förvaltningen. Skulle däremot garantiföreningen upplösas, skall medlen överlämnas till Lantbruksnämnden i fd Malmöhus län att användas för något lämpligt ändamål inom jordbrukets upplysningsverksamhet. Ändamålen skall vara av sådan karaktär, att det allmänna ejlämnar medel därtill, t ex för att anordna någon exklusiv och dyr upplysningsdag, för att utöva värdskapet för någon eller några utländska besökare m m.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Philip Sandströms donationsfond
Organisationsnummer:802477-8618
Adress:
  • Naturbruksgymnasiet Hvilan
  • 232 52 ÅKARP
Telefonnummer:040-46 37 01
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS