ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall främja sina i ingressen angivna syften genom att i egen regi och med tillgängliga penningresurser på olika sätt främja bostadsrätter och liknande enskilt ägda bostäders självständighet genom att verka för deras ställning i samhället stärks och tryggasatt stödja föreningar, organisationer eller andra verksamma inom den enskilda bostadssektornsamt att verka för att fler bostadsrätter och liknande enskilt ägda bostäder skapas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bostadsrätterna
Organisationsnummer:802425-1681
Adress:
  • Drottninggatan 2
  • 111 51 STOCKHOLM
Telefonnummer:0775-200100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS