ÄNDAMÅL

Av fondens nettoavkastning skall minst 80 procent enligt styrelsens bestämmande användas för stödjande av utbildning och uppfostran av ett eller flera rörelsehindrade eller blinda barn eller ungdomar.Vid utseendet av mottagare skall hänsyn tagas till dennes ekonomiska förhållanden varvid sådant barn och sådan ungdom, vilket lever under knappa ekonomiska förhållanden, prioriteras.Därest så erfordras må styrelsen för bestridande av eventuellt fonden påförda skatter eller andra offentliga pålagor taga i anspråk fondens kapital. Dock får högst fem procent av fondens ursprungliga kapital tagas i anspråk per år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Elin och Erik Olofssons Minne
Organisationsnummer:802425-0907
Adress:
  • DHR Bidragsstiftelse
  • Hammarby Allé 91
  • 12063 Stockholm
Telefonnummer:08-7417535
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS