ÄNDAMÅL

Avkastningen skall användas enligt beslut av skoldirektionen efter förslag av rektorerna vid skolenheter inom gymnasieskolan i Stockholm till förmån för eleverna i denna gymnasieskola, företrädesvis för a) belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, b) belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, c) stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, d) hjälp åt elev för studier eller för studieresa i Sverige eller utlandet, e) studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, f) förvärv av materiel eller andra saker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sveaplans Gymnasiums Stiftelse
Organisationsnummer:802405-1719
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS