ÄNDAMÅL

Fyra femtedelar av fondens årliga avkastning, beloppet dock avrundat nedåt till hela tiotal kronor, utdelas utan föregående ansökan vid högtidslandskapet den 30 april som ett eller två premier till förtjänta personer inom sådana särskilda sammanslutningar som upptagits såsom erkända inom nationen. Återstoden av ränteavkastningen läggs varje år till fondkapitalet för dettas förstärkande. Sammanslutningarna lämnar till seniorskonventet förslag till premiemottagare. Seniorskonventet utser premiemottagare och bestämmer vid varje utdelningstillfälle premiernas antal och storlek.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Walter Hovstadius Premiestiftelse
Organisationsnummer:802481-6210
Adress:
  • Box 2062
  • 750 02 Uppsala
Telefonnummer:076-882 24 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS