ÄNDAMÅL

…att i nationens fastigheter eller annorstädes bereda rum åt en eller annan av torftige och utmärkt förhoppningsgivande yngre landsmän /…/. Avkastningen – med avdrag av minst en tiondedel av densamma, som lägges till kapitalet, kostnaderna för förvaltningen och vården av Walmstedtska gravplatsen å Upsala kyrkogård – användes till hyra av ett eller flera av nationens i donationens syfte upplåtna rum. Rummen utdelas vid vårterminens slut för ett år, räknat från den 1 sept. och då ledighet annars inträffar, ej för längre tid än till nästkommande 1 sept. Landsman, som innehar rum, kan dock, om han fortfarande därav gör sig förtjänt, erhålla förlängning av sin besittningstid en eller högst två gånger, varje gång för ett år. Är innehavare av rum frånvarande från universitetet under vårterminen mer än sammanlagt två månader, må han ej innehava rummet längre än till den 1 september; är han under höstterminen frånvarande mer än sammanlagt en och en halv månad utgår tiden för innehavandet den 15 januari året därpå, allt såvida ej anmält förfall blivit av stipendienämnden godkänt, nämnden dock obetaget att även om förfallet godkännes, under den ordinarie innehavarens frånvaro disponera över rummet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Walmstedtska stipendiefondstiftelsen
Organisationsnummer:802481-8349
Adress:
  • Södermanlands-Nerikes nation
  • St. Larsgatan 4
  • 753 11 Uppsala
Telefonnummer:018-15 40 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS