ÄNDAMÅL

Stiftelsen avkastning skall användas till det kyrkloga och diakonala arbetet blöand barn, ungdom och äldre. Finns i församlingen en diakonissa anställd skall stiftelsens avkastning i första hand användas som bidrag till hennes avlöning eller på annat sätt i hennes arbete. Finns ej diakonissa anställd äger kyrkorådet besluta, hur den årliga avkastningen skall användas för att främja det kyrkliga och diakonla arbetet bland barn, ungdom och äldre inom Veberöds församling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Veberöds församlings stiftelse för kyrkligt och diakonalt arbete
Organisationsnummer:845001-8133
Adress:
  • Box 43
  • 247 25 Veberöd
Telefonnummer:046-234 544
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS