ÄNDAMÅL

Stiftelsen är en kulturstiftelse, som skall stödja konstnärer och forskare i hembygdsfrågor, historia och svenska genom att erbjuda dem att vistas på Väddåkra för att där arbeta och inspireras av vacker natur, kultur och närhet till fin miljö. Andamålet för Stiftelsens verksamhet må därest styrelsen finner det­ta befogat anpassas så att mest gynnsam effekt ur arvs- och gåva­skattesynpunkt samt inkomstskattesynpunkt uppnås. För främjande av Stiftelsens ändamål må kapitalavkastningen använ­das till belöningar, understöd, stipendier eller andra anslag. Stif­telsen äger också rätt att genom andra lämpliga åtgärder förverkliga Stiftelsens ändamål. Stiftelsens huvudändamål är att hålla fastigheten Väddåkra i gott skick och tillse att fastigheten kan användas till ovan angivet ända­mål. Det ankommer på styrelsen att utforma förutsättningarna för det praktiska genomförandet av Stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Väddåkrastiftelsen
Organisationsnummer:802400-2605
Adress:
  • Advokatfirman Waldenström
  • Åminnevägen 13
  • 114 18 Stockholm
Telefonnummer:08-6796265
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS