ÄNDAMÅL

Skall utgå pensioner till belopp av tvåhundrafemtio riksdaler banko, (motsvarande trehundrasjuttiofem rdr riksmynt) vardera till förmån i främsta rummet för behövande släktingar å Friherre Ernst Magnus von Willebrands möderne.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:von Willebrandska understödsstiftelsen
Organisationsnummer:802405-1677
Adress:
  • Skandinaviska Enskilda Banken AB
  • 10640 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS